Who's Who

Come and meet the staff at our school!

                                                              

Headteacher               DSLMrs M Coulthard
Class 4   Teacher      SLT SENCO DDSLMrs K Taylor
Class 3   Teacher                                                      Mr J Wormleighton

Class 2   Teacher

               

Mr D Kellett

 

Class 1  Teacher   DDSL

Miss H Pinn

Teaching Assistants                               class 4Miss E Seed
                                                                class 3Mrs G Lee
                                                                class 2Miss L Thornber
                                                                class 1Miss I Bridges
HLTA PPA coverMiss Seed
Teacher PPA coverMrs Lee
  
Bursar Mrs L Eatough
  
Site SupervisorMr A Grimshaw
Kitchen managerMrs A Barlow
Kitchen GAMiss K Minnett